Polityka prywatności serwisu slawna.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
SŁAWNA Eugenia Wilk, ul. 1 Maja 67, 42-290 Blachownia, NIP: 5732941294, REGON 524377503.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i na bieżąco sprawdzamy ich zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawie wspólnotowym.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis zbiera informacje o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka „cookies”].

6. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie będą sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu może wgląd osoba fizyczna, która je w nim umieściła. Osoba ta ma także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności serwisu, na co może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach poinformujemy Cię w sposób widoczny i zrozumiały.
W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znajdziesz w zakładce – KONTAKT lub slawnapl@onet.eu