УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ (РЕГЛАМЕНТ)  ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

www.slawna.pl

§ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Магазин www.slawna.pl працює на умовах, викладених у цих Правилах.
 2. Правила визначають умови укладення та розірвання договорів купівлі-продажу продукції та порядок оскарження, а також види та обсяг послуг, які надає магазин www.slawna.pl в електронному вигляді, правила надання цих послуг та умови для укладання та розірвання договорів про надання електронних послуг.
 3. Кожен Отримувач послуг, вживаючи заходів щодо користування електронними послугами магазину www.slawna.pl, зобов’язаний дотримуватися положень цих Правил.
 4. У питаннях, не врегульованих цим Регламентом, застосовуються такі положення:
  – Закон про надання електронних послуг від 18 липня 2002 р. Польща
  – Закон «Про права споживачів» від 30 травня 2014 р., Польща
  – Закон про позасудовий розгляд споживчих спорів від 23 вересня 2016 р., Польща
  – Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р. та інші відповідні положення польського законодавства.


§ 2 ВИЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В РЕГЛАМЕНТІ

 1. ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ – форма, доступна на веб-сайті www.slawna.pl, яка дозволяє подати замовлення.
 2. ЗАМОВНИК – Отримувач послуг, який має намір укласти або уклав Договір купівлі-продажу з Продавцем.
 3. СПОЖИВАЧ – фізична особа, яка укладає з підприємцем правочин, безпосередньо не пов’язаний з його господарською чи професійною діяльністю.
 4. ПІДПРИЄМЕЦЬ – фізична особа, юридична особа та організаційна одиниця, що не є юридичною особою, якій законом надано дієздатність, яка здійснює підприємницьку або професійну діяльність від свого імені.
 5. ПРОДУКТ – рухома річ, наявна в Магазині, яка є предметом Договору купівлі-продажу між Клієнтом і Продавцем.
 6. РЕГЛАМЕНТ – ці правила Магазину.
 7. МАГАЗИН – Інтернет-магазин Постачальника послуг, що працює за адресою www.slawna.pl.
 8. ПРОДАВЕЦЬ, ПОСТАВАЧ ПОСЛУГ – SŁAWNA Євгенія Вільк, вул. 1 Maja 67, 42-290 Blachownia, NIP: 5732941294, REGON 524377503.
 9. ДОГОВІР ПРОДАЖУ – Договір купівлі-продажу Товару, укладений між Клієнтом і Продавцем через Магазин.
 10. ЗАМОВЛЕННЯ – волевиявлення Клієнта, що є пропозицією укласти з Продавцем Договір купівлі-продажу Товару.
 11. ЦІНА – виражена в грошових одиницях величина, яку Клієнт зобов’язаний заплатити Продавцю за Товар.

§ 3 ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ЗАМОВЛЕННЯ

 1. Магазин www.slawna.pl продає товари через Інтернет.
 2. Товари, які пропонуються в магазині, є новими, відповідають умовам договору та легально представлені на польському ринку.
 3. Інформація, розміщена на веб-сайті Магазину, не є пропозицією в розумінні закону. Оформляючи Замовлення, Покупець робить пропозицію про придбання конкретного Товару на умовах, зазначених в його описі.
 4. Ціна продукту, яка відображається на веб-сайті магазину, вказана в польських злотих (PLN) і включає всі інгредієнти. У вартість не входить вартість доставки.
 5. Замовлення можна зробити через веб-сайт за допомогою форми замовлення (Магазин www.slawna.pl) – 24 години на добу, цілий рік.
 6. Умовою для розміщення Замовлення в Магазині Клієнтом є ознайомлення з Правилами та прийняття їх положень під час оформлення Замовлення.


§ 4 УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРОДАЖУ

 1. Для укладення Договору купівлі-продажу Клієнту необхідно попередньо оформити Замовлення способом, наданим Продавцем, відповідно до § 3 пунктів 5 і 6 Правил.
 2. Після оформлення Замовлення Продавець негайно підтверджує його отримання.
 3. Підтвердження прийняття Замовлення, зазначеного в пункті 2 цього пункту, зобов’язує Клієнта його Замовленням. Підтвердження отримання Замовлення відбувається шляхом відправлення електронного листа.
 4. Підтвердження отримання Замовлення включає:
  – підтвердження всіх важливих елементів Замовлення,,
  – форма відмови від договору,
  – цього Положення, що містить інформацію про право відмови від договору.
 5. Коли Клієнт отримує електронний лист, зазначений у пункті 4 цього пункту, між Клієнтом і Продавцем укладається Договір купівлі-продажу.
 6. Кожна Угода купівлі-продажу буде підтверджена доказом покупки, який додається до Продукту.

§ 5 СПОСОБИ ОПЛАТИ

 1. Продавець надає такі способи оплати:
  – оплата традиційним переказом на банківський рахунок Продавця,
  – оплата через систему електронних платежів.
 2. У разі оплати традиційним переказом оплата має бути здійснена на номер банківського рахунку: 26 1140 2004 0000 3102 8173 6443 (MBank S.A.), номер SWIFT BREXPLPWMBK, будь ласка, введіть “Номер замовлення…” у назві переказу.
 3. У разі оплати через систему електронних платежів Замовник здійснює оплату до початку виконання Замовлення. Електронна платіжна система дозволяє здійснювати платежі кредитною карткою або швидким переказом з обраних польських банків.
 4. Замовник зобов’язаний сплатити ціну за Договором купівлі-продажу протягом 2 робочих днів з дати його укладення, якщо інше не передбачено Договором купівлі-продажу.
 5. Товар буде відправлений тільки після здійснення оплати.

§ 6 ВАРТІСТЬ, ДАТА ТА СПОСОБИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

 1. Вартість доставки Товару, яка оплачується Клієнтом, визначається в процесі оформлення Замовлення.
 2. Дата доставки Продукту включає час завершення Продукту та час доставки Продукту перевізником:
  – Термін виготовлення товару – 1 робочий день,
  – доставка Товарів, що становлять рухомі предмети, перевізником відбувається протягом терміну, заявленого перевізником, тобто 3 робочих дні з моменту відправлення вантажу (доставка здійснюється тільки в робочі дні, за винятком суботи, неділі та святкових днів).
 3. Продукція, придбана в магазині, доставляється тільки в межах Польщі через Poczta Polska або кур’єрську компанію.

§ 7 СКАРГИ НА ПРОДУКТ

Скарга через невідповідність Товару договору.

 1. Підстави та обсяг відповідальності Продавця перед Клієнтом, який є Споживачем, за невідповідність Товару умовам договору визначені Законом про права споживачів від 30 травня 2014 р.
 2. Основи та обсяг відповідальності Продавця перед Клієнтом, який є підприємцем за гарантією, визначені Законом про Цивільний кодекс від 23 квітня 1964 р.
 3. Продавець несе відповідальність перед Клієнтом, який є Споживачем, за невідповідність Товару умовам договору, який існує на момент поставки Товару та розкритий протягом 2 років з цього моменту, крім випадків, коли термін придатності Товару є довший
 4. Повідомити про невідповідність Продукту договору та подати відповідний запит можна за допомогою електронної пошти на адресу: slawnapl@onet.eu або письмово на адресу: Polska, 42-290 Blachownia, ul. 1 Maja 67
 5. Вищезазначене повідомлення в письмовій або електронній формі повинно містити якомога більше інформації та обставин щодо предмета скарги, зокрема тип і дату виникнення порушення та контактні дані. Надана інформація значно полегшить і прискорить розгляд рекламації Продавцем,
 6. Для оцінки невідповідності та невідповідності Продукту договору Споживач зобов’язаний надати Продукт Продавцю, а Продавець зобов’язаний забрати його за свій рахунок,
 7. Продавець відповість на звернення Клієнта негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту подання рекламації.

У разі скарги від Клієнта, який є Споживачем – нерозгляд скарги протягом 14 днів з моменту її подання прирівнюється до її прийняття,

У зв’язку з обґрунтованою скаргою Клієнта, який є Споживачем, Продавець відповідно:
a). покриває витрати на ремонт або заміну та повторну доставку Продукту Клієнту,
б). знижує ціну Товару (знижена ціна повинна бути пропорційною до ціни товарів, що відповідають договору, до товарів, що не відповідають договору) і повертає вартість зниженої ціни Споживачу не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання заяву про зниження ціни від Споживача,
в). у разі відмови Споживача від договору – Продавець повертає вартість Товару не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання поверненого товару або підтвердження його повернення. У разі відмови від договору Споживач зобов’язаний негайно повернути товар Продавцю за рахунок Продавця,

відповідь на скаргу надається на папері або на іншому постійному носії, наприклад, електронною поштою чи SMS.

§ 8 ПРАВО НА ВИХІД ВІД ДОГОВОРУ

 1. Замовник, який одночасно є Споживачем, який уклав дистанційний договір, може відмовитися від нього без пояснення причин, подавши відповідну заяву протягом 14 днів та за умовою відсутності слідів використання, збереження товарного вигляду, за умовою наявності фірмових етикеток та ярликів, оригінальної упаковки. 
 2. У разі відмови від договору, Договір купівлі-продажу вважається недійсним, а Споживач зобов’язаний негайно повернути товар, але не пізніше 14 днів з дати, коли він відмовився від договору, та за умовою відсутності слідів використання, збереження товарного вигляду, за умовою наявності фірмових етикеток та ярликів, оригінальної упаковки . Для дотримання терміну достатньо повернути Товар до закінчення терміну 14 дні.
 3. У разі розірвання Договору купівлі-продажу Продукт слід повернути за такою адресою: Polska, 42-290 Blachownia, ul. 1  Maja 67
 4. Споживач несе відповідальність за зменшення вартості Продукту в результаті його використання у спосіб, що виходить за межі того, що необхідно для визначення характеру, характеристик і функціонування Продукту, якщо Продавець не повідомив Споживача або згадану організацію. в § 10 про спосіб і кінцевий термін реалізації права відмови від договору та не надав йому зразок форми відмови. Для того, щоб визначити природу, характеристики та функціонування Продуктів, Споживач повинен поводитися з Продуктами та перевіряти їх лише так, як він міг би зробити це в стаціонарному магазині.
 5. Відповідно до пунктів 6 і 8 цього параграфа, Продавець відшкодує вартість Продукту разом із витратами на його доставку, використовуючи той самий спосіб оплати, який використав Споживач, якщо Споживач прямо не погодився на інший спосіб повернення, який не тягне за собою жодних витрат. Відповідно до пункту 7 цього параграфа, повернення буде здійснено негайно, але не пізніше ніж протягом 14 днів з моменту отримання Продавцем заяви про відмову від Договору купівлі-продажу.
 6. Якщо Споживач вибрав спосіб доставки Продукту, відмінний від найдешевшого стандартного способу доставки, запропонованого Магазином, Продавець не зобов’язаний відшкодовувати йому будь-які понесені додаткові витрати.
 7. Якщо Продавець не запропонував забрати Продукт у Споживача самостійно, він може утримати відшкодування платежів, отриманих від Споживача, доки він не отримає товар назад або не надасть підтвердження його відправлення, залежно від того, яка подія відбудеться першою.
 8. Споживач, який відмовляється від Договору купівлі-продажу відповідно до пункту 1 цього пункту, несе лише витрати на повернення Продукту Продавцю.
 9. Чотирнадцятиденний період, протягом якого Споживач може відмовитися від договору, зараховується для договору, за яким Продавець доставляє Товар і зобов’язаний передати його право власності – з дати, коли Споживач (або зазначена ним третя особа, крім перевізника) заволодів Продуктом.
 10. Право на відмову від дистанційного договору Споживач не має у випадку Договору купівлі-продажу, серед іншого, в якому предметом послуги є нерозбірний товар, виготовлений відповідно до специфікацій Споживача або призначений для задоволення його індивідуальних  потреб.
 11. Як Продавець, так і Клієнт мають право відмовитися від Договору купівлі-продажу, якщо інша сторона не виконає свої зобов’язання в строго визначений термін.

§ 9 ВИДИ ТА ОБСЯГ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Постачальник послуг дозволяє використовувати Електронні послуги через Магазин, яким є укладення Договорів купівлі-продажу продукції.
 2. Надання Електронних послуг Користувачам Сервісу в Магазині відбувається на умовах, визначених Регламентом.
 3. Постачальник послуг має право розміщувати рекламний контент на сайті Магазину. Цей вміст є невід’ємною частиною Магазину та представлених у ньому матеріалів.

§ 10 УМОВИ НАДАННЯ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ НА НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Надання Електронної послуги, зазначеної в § 9 пункті 1 Регламенту, Постачальником послуг є безкоштовним.
 2. Договір про надання Електронних послуг, що полягає у забезпеченні можливості подання Замовлення в Магазині, укладається на певний термін і припиняється в момент розміщення Замовлення або припинення Користувачем Сервісу його розміщення.
 3. Технічні вимоги, необхідні для взаємодії з ІТ-системою, яку використовує Постачальник послуг:
  • комп’ютер (або мобільний пристрій) з доступом до Інтернету,
  • доступ до електронної пошти, веб-браузера,
  • увімкнення файлів cookie та Javascript у веб-браузері.
 4. Одержувач послуг зобов’язаний використовувати Магазин відповідно до законодавства та належної практики, беручи до уваги особисті права та права інтелектуальної власності третіх сторін.
 5. Одержувач послуг зобов’язаний внести дані, що відповідають фактичній ситуації

§ 11 СКАРГИ, ПОВ’ЯЗАНІ З НАДАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

 1. Скарги, пов’язані з наданням Електронних послуг через Магазин, можуть бути подані Одержувачем послуг електронною поштою за такою адресою: slawnapl@onet.eu
 2. У наведеному вище електронному повідомленні, будь ласка, надайте якомога більше інформації та обставин щодо предмета скарги, зокрема тип і дату виникнення порушення та контактні дані. Надана інформація значно полегшить і прискорить розгляд скарги Постачальником послуг.
 3. Постачальник розгляне скаргу негайно, не пізніше ніж протягом 14 днів з дати повідомлення.
 4. Відповідь Постачальника послуг на скаргу надсилається на адресу електронної пошти Користувача послуг, зазначену в скарзі, або в інший спосіб, наданий Користувачем послуг.

§ 12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Угоди, укладені через Магазин, укладаються відповідно до польського законодавства.
 2. У разі невідповідності будь-якої частини Регламенту чинному законодавству, замість оскаржуваного положення Регламенту застосовуються відповідні положення польського законодавства.
 3. Будь-які суперечки, що виникають з Договорів купівлі-продажу між Магазином і Споживачами, вирішуються спочатку шляхом переговорів, з метою вирішення спору мирним шляхом з урахуванням Закону про позасудовий розгляд споживчих спорів. Однак, якщо це буде неможливо або буде незадовільним для будь-якої зі сторін, спори вирішуватимуться компетентним загальним судом відповідно до пункту 4 цього параграфа.
 4. Будь-які спори, що виникають між Постачальником послуг і Отримувачем послуг (Клієнтом), який також є Споживачем, повинні бути передані на розгляд компетентних судів відповідно до положень Цивільно-процесуального кодексу від 17 листопада 1964 року.
 5. Регламент Магазину діє у польскій версії.